Gyakori kérdések

Mi az a Nyelvi szintemelkedés garancia?

Talán a legfontosabb kérdés! Ha az előre szerződött óraszám lejártával hiány mutatkozna a nyelvi kommunikációs szint teljesülésében, akkor addig adunk Neked további ingyenes órákat, amíg teljesül a cél szint. Tapasztalatunk szerint igen ritkán van erre szükség, de a szint eléréséhez szükséges plusz órák száma általában ilyenkor is csak 5 és 10 óra között mozgott.

Mindenkinek jár a Nyelvi szintemelkedés garancia?

Általában igen, de erre a kérdésre csak a Garancia felmérés tudunk felelős választ adni, szóban, és írásban is. Ha van Benned egy komoly szándék, hogy belevágsz a tudás megszerzésébe, csak azt nem tudod, hol és hogyan, nem kell mást tenned, mint egyeztetni egy időpontot Igényfelmérésre és Garancia felmérésre. Ott megtudjuk, mire van szükséged, kiderítjük, vállalunk-e garanciát Számodra, és ha igen, hogyan építjük fel a tanfolyamot, hogy elérd célodat.

Mit kell nekem tennem azért, hogy megkapjam a Nyelvi szintemelkedés garanciát, és biztosan elérjem a kitűzött nyelvi szintet?

A legjobb, ha nem „készülsz” arra, hogy megfelelj a garancia kritériumainknak. A mi kötelezettségünk – garancia vállalás esetén – hogy teljesítsük elvárásaidat, ezért add meg a lehetőséget, hogy megismerjük azokat a körülményeket, melyek alapján mérlegelünk és döntünk. Egyszerűen csak egyeztess időpontot, a többi a mi feladatunk. Ha a garanciavállalás részünkről OK, biztos lehetsz benne, hogy célt érsz, amennyiben együttműködsz velünk Te is ennek érdekében a tanfolyam során.

Hogyan lehet 7x gyorsabb egy módszer, mint a hagyományos tanulás?

Egyszerű. A hagyományos tanítás során a tanár és diákja azért küzd értékes órákon, hónapokon keresztül, hogy valahogyan bekerüljön a tanuló fejébe a tudás. Ha ez sikerül, mindenki örül, és jöhet a kommunikáció – ha ezek után jut rá idő… Nálunk a tudás pillanatok alatt kerül be, mivel valamelyik – adott feladatnál szükséges – nyugalmi szinten, alfában, thétában történik a memorizálás, a tudatalattink segítségével. Így aktivizálás után azonnal használni tudod a nyelvet.

Mi az a nyelvi kommunikációs szint?

Az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Nyelvi Referenciakereten belül a meghatároztak különböző nyelvi kommunikációs szinteket, amit a legtöbb nyelvvizsgarendszer is használ, ami által meghatározható, hogy ki milyen szinten beszél egy adott nyelvet.
Nagyvonalakban: A2 = alapszint. B2 = középszint. C1 = haladó.
Bővebben:

Folyamatos beszéd
Egyszerű kérdéseket teszek fel, és válaszolok meg, ha szükséges, általam jól ismert témákkal kapcsolatban. Egyszerű fordulatokat és mondatokat használok, ismerősök karakterizálására, és lakóhelyem bemutatására.

Részvétel beszélgetésekben
Megértetem magam, ha a beszélgetőtársam mondandója egyes részeit tagoltan megismétli, vagy másképp fejezi ki, és segít a megfogalmazásban.

Hallott beszéd értése
Megértek jól ismert szavakat, és egészen egyszerű mondatokat, melyek rám, a családomra, vagy konkrét dolgokra vonatkoznak, feltéve, hogy a beszélő lassan és tagoltan artikulál. Ugyanez vonatkozik általam jól ismert nevekre, szavakra, és egyszerű mondatokra, pl. cégéreken, plakátokon vagy katalógusokban.

Írás
Nyaralásból küldött képeslapot meg tudok szövegezni. Ki tudok tölteni pl. szállodákban nyomtatványokat a személyes adataimmal, mint név, cím, nemzetiség stb.

Folyamatos beszéd
Egyszerű nyelvi eszközökkel, röviden ismertetem a családi állapotomat, jellemzek másokat, beszélek a lakóhelyemről, a kvalifikációmról, a jelenlegi, és az előző munkahelyemről.

Részvétel beszélgetésekben
Rutinszerű, közvetlen információcserét igénylő, ismert témákat és tevékenységeket felsorakoztató helyzetekben gond nélkül kommunikálok. Rövid kontaktusfelvevő beszélgetést kezdeményezek, de a beszélgetést nem tudom saját magam irányítani.

Hallott beszéd értése
Amikor személyes témákról (pl. nagyon egyszerű, személyeket, a családot, a bevásárlást, a munkát, a közvetlen környezetet érintő) van szó, értem a mondatok nagy részét, és a gyakran használt szavakat. Megértem a röviden, világosan és érthetően megfogalmazott információk, és közlések lényegét. Egyszerű, hétköznapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlapok, vagy menetrendek) megtalálom a konkrét, vonatkozó információt. Megértem a rövid, egyszerű, személyes hangvételű leveleket.

Írás
Rövid, egyszerű emlékeztetőket és információkat jegyzek le. Egyszerű, személyes hangvételű levelet írok, pl. elmesélem nyaralásunk rövid történetét.

Kapcsolatot teremtek, barátságokat kötök, akár dolgozom vagy tanulok ezen a nyelven

Folyamatos beszéd
Kapcsolatot teremtek, barátságokat kötök, akár dolgozom vagy tanulok ezen a nyelven. Egyszerű és összetett mondatokban fejezem ki magam, tapasztalataimat, eseményeket, álmaimat, vágyaimat, és céljaimat ismertetve. Röviden ismertetem a véleményem, és a terveimet. Elmesélek és véleményezek egy történetet, egy könyv tartalmát vagy egy film cselekményét.

Részvétel beszélgetésekben
A legtöbb anyanyelvi környezetben adódó helyzetet megoldom. Nehézség nélkül beszélek általam ismert, engem személyesen érintő, hétköznapi témákról, mint pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális történések.

Hallott beszéd értése
Ha érthető köznyelven, közismert témákról beszének mint pl. munka, iskola, szabadidő stb., megértem a sarkallatos pontokat. Ha a rádió- vagy televízióadásban relatív lassan és érthetően beszélnek, professzionális vagy személyes érdeklődési körömbe tartozó aktuális eseményekről vagy témákról, a főbb információk kihallása nem okoz problémát. Megértem a mindennapokban vagy a munkámmal kapcsolatban gyakran használt fordulatokat tartalmazó szövegeket. Értem azokat a magánleveleket, melyek eseményekről, érzelmekről és jókívánságokról számolnak be.

Írás
Egyszerű, összefüggő szövegeket írok, általam jól ismert vagy engem érdeklő témákról. Személyes hangvételű leveleket fogalmazok, ezekben tapasztalatokról és benyomásokról számolok be.

Emberek, filmek, könyvek a barátaim

Folyamatos beszéd
Az engem érdeklő témákban világosan, és részletesen kifejtem a véleményem. Az aktuális kérdések tekintetében állást foglalok, előnyöket és hátrányokat ismertetek.

Részvétel beszélgetésekben
Önállóan és folyékonyan beszélek, nem okoz problémát egy anyanyelvi beszélővel folytatott hétköznapi társalgás. Általam jól ismert helyzetekből adódó beszélgetések aktív résztvevőjeként, megindokolom a nézeteimet, és érvelésekbe bocsátkozom.

Hallott beszéd értése
Terjedelmes hozzászólásokat és előadásokat megértek, követem az érveléseket, ha a téma, pl. egy szakma nem teljesen idegen számomra. A televíziós hírműsorokat és aktuális riportokat minden nehézség nélkül megértem. Ez a legtöbb játékfilmre is igaz, ha a szereplők köznyelvet használnak. Értem a jelenkori problémákat boncolgató cikkeket és tudósításokat, az azokban megfogalmazódó véleményeket és álláspontokat. Kortárs irodalmi prózát olvasok.

Írás
Számos, engem érdeklő témáról világosan, részletesen írok. Fogalmazás vagy tudosítás formájában informálok, érveket, ellenérveket ütköztetek egy bizonyos téma okán. Leveleket írok, ezekben különböző események és tapasztalatok személyes jelentőségét hangsúlyozom.

Teljes értékű kommunikátor vagyok. Interaktív előadásokat, workshopokat, tréningeket tudok tartani.

Folyamatos beszéd
Részletesen ismertetek összetett témákat, összefüggéseket párosítok, bizonyos aspektusokra rávilágítok, és mondandómat megfelelő módon zárom.

Részvétel beszélgetésekben
Önállóan és folyékonyan beszélek. A nyelvet mind magánemberként, mind a hivatásomban hatékonyan, és rugalmasan használom. Precízen fejezem ki a gondolataimat, és véleményemet, mondandómat beillesztem a társalgás menetébe.

Hallott beszéd értése
Akkor is követni tudom a hallottakat, ha a felépítés nem tagolt, és az összefüggések sem egyértelműek. Ugyanez elmondható a televízió adásokról és a játékfilmekről is. Hosszú, komplex szakszövegeket, és irodalmi tartalmakat megértek, érzékelem a stílusbeli eltéréseket. Szakcikkeket, hosszabb műszaki útmutatókat akkor is megértek, ha nem a szakterületemmel függnek ösze.

Írás
Írásban világosan és strukturáltan fejezem ki magam, nézeteimet részletesen kifejtem. Levelekben, fogalmazásokban és beszámolókban összegzek komplex tényállásokat, kiemelve a számomra fontos aspektusokat. Írott anyagaimban az olvasóra szabottan fogalmazok.

Folyamatos beszéd
Világosan, folyékonyan, és a mindenkori szituációnak megfelelően fejezem ki magam, mondandómat logikusan építem fel, megkönnyítve ezzel a hallgatóság dolgát, a lényegi tartalmak felismerése és azok megjegyzése tekintetében.

Részvétel beszélgetésekben
Részt veszek beszélgetésekben és vitákban, jól ismerem a szólásokat, és a köznyelvi fordulatokat. Folyékonyan beszélek, tartalmak árnyalt megfogalmazása sem jelent gondot. Ha nehezemre esik a kifejezés, a nehézséget úgy hidalom át, hogy a beszélgetőpartner ebből semmit sem vesz észre.

Hallott beszéd értése
A beszélt nyelvet minden nehézség nélkül megértem, függetlenül attól, hogy „élőben” vagy a médiában hallom, még akkor is, ha gyorsan beszélnek. Időre van szükségem, hogy megszokjam az irodalmi nyelvtől eltérő kiejtést. Az írott szövegeket értem, akkor is, ha elvont vagy tartalmilag és nyelvezetileg összetett szövegről van szó, mint pl: kézikönyvek, szakcikkek, irodalmi művek.

Írás
Világosan, folyékonyan, és stilisztikailag helyesen fogalmazok igényes leveleket, beszámolókat, és cikkeket, melyek strukturáltan tárnak fel tényeket, segítenek a lényeg felismerésében, és azok megjegyzésében. Szakszövegeket és irodalmi műveket írásban össze tudok foglalni, és a leírtakkal kapcsolatban vitába is bocsátkozom.

Mennyi idő, hány óra alatt lehet elérni az egyes szinteket?

Egy kommunikációs szint – pl. A2-ről B1-re – hagyományosan ∼ 150 óra (magántanár illetve kiscsoportos tanulás keretein belül, az otthoni tanulást is beleszámolva), SEERGA tanfolyammal mindent beleszámolva 59 óra! Ha duplázni akarsz, pl. A2-ről B2-re – alapról középszintre – akarsz jutni, 92 óra alatt meg is van! Ezt van, aki 3 hónap alatt, van, aki 6 hónap alatt hozza össze, attól függ, hány alkalommal jön el egy héten „betölteni a tudást”.

Hány éves kortól ajánlott, és milyen idős embernek működhet még a módszer?

A SEERGA rendszerével nincsenek életkori korlátok. A gyerekek elméje 5-6 éves korukig még egész nap théta állapotban van, ezért ők amúgy is minden pillanatban könnyedén tanulnak meg bármit, de nincs felső határ, mert bármilyen idős embert képesek vagyunk visszavinni théta állapotba, és közel ugyan úgy fog tudni fejlődni, mint gyerekkorában.

Nyelvvizsgára is fel lehet készülni ezzel a módszerrel?

A SEEREA jobbagyféltekés rendszerével olyan módon tanulhatsz meg egy nyelvet, mint ahogy az anyanyelved is tanultad, amivel elsősorban a beszédkészséged erősödik, de emellett kiegyensúlyozottan foglalkozunk a bal agyfélteke fejlesztésével is, így ha igényled felkészíthetünk akár speciális nyevvizsgafeladatokra is. Tanáraink segítenek majd kiválasztani a Neked legmegfelelőbb nyelvvizsga típust, és megtalálni a legmegfelelőbb módszert a sikeres vizsgázáshoz.

Speciális szakmai nyelvet is lehet nálatok tanulni?

A SEERGA-nál lehetőséged van egyedi igények szerint megtervezni fejlődési irányodat tanulási tanácsadóink segítségével, de nincsenek különféle szakmai nyelvekre specializálódott oktatóink. Viszont oktatóink segítségedre lesznek az általad hozott tudásanyagok könnyebb beépülésében, és a normál nyelvóráink mellett módszerünk segítségével Te is könnyebben fogsz tudni a szakterületeden is fejlődni.

Mikor lehet kezdeni?

A rendszerünk egyre növekvő népszerűségének köszönhetően csapatunk erőforrásai általában jóelőre le vannak kötve, ezért szinte mindig várakozási idő van nálunk. Érdemes a tervezett kezdési időpontodhoz képest pár hónapra előre beiratkozni, mert így anyagilag is jobban járhatsz. Minél nagyobb várakozási idővel foglalsz időpontot, annál nagyobb kedvezményben részesülhetsz. De igyekszünk S.O.S. helyeket is tartalékolni, mert van, amikor nagyon sürgős a tudás megszerzése, ezért ilyen igény esetén érdeklődj, van-e aktuálisan S.O.S. helyünk, azonnali kezdéssel. Ha beiratkoztál, megjelölünk egy első dátumot, amikor kezdhetsz, de ha mégis később kezdenél, azt szinte bármeddig megteheted, akár azonnal akartál kezdeni, akár később.

Milyen módszerrel tanulok a SEERGA-nál?

A SEERGA saját fejlesztésű jobb agyféltekés nyelvtanulási rendszere több különböző módszerből állt össze. Ennek alapjai a relaxációs memorizálás, aktivizálás, rendszerezés, és személyre szabott készségfejlesztés, minőségbiztosítási sztenderdek használatával megtámogatva a fejlődésedet. Ezeket a módszereket évek óta finomítjuk és hangoljuk a tanulóink visszajelzései alapján, így rendszerünk átlagosan 7x gyorsabb, mint ha hagyományosan tanulnál.

Mi a fő különbség a SEERGA és más iskolák szolgáltatása között?

A Nyelvi szintemelkedési garancia, ami objektív, és szerződésben foglalt. A gyorsaság, személyre szabottság, elkötelezettség, rugalmasság időben és ügyfélkezelésben, nálunk egyszerre mind jelen kell hogy legyen. Másokról nem szívesen beszélünk, nem tartjuk feladatunknak. Mindenesetre sokan elmennek más szolgáltatóhoz is, mielőtt döntenek, hogy tájékozódjanak. Közülük, akinek magasak az elvárásai, és biztosra akar menni, hozzánk iratkozik be. Ez a tapasztalatunk.

Nálam is működnek a SEERGA gyors módszerei?

Szinte biztos, hogy igen. Pár százalék esély van rá, hogy mégsem, de ez esetben sajnos nem is vállaljuk a képzést sem. Nem szeretjük senki az idejét pazarolni. Az igényfelmérés és a garanciafelmérés során, majd a tanfolyam legelején legkésőbb világossá válik, hogy a „működik vagy nem működik?” kérdésre mi az egzakt válasz.

Tényleg nem kell magolnom és házi feladatokat írnom?

Tényleg. A mi rendszerünk nem támogatja és nem is igényli a magolást, sulykolást, házi feladat készítést. Ha mindenáron foglalkozni akarsz az éppen tanult nyelvvel, arra vannak élvezetes módok, amiket elmondunk. Ezeket akkor és csak akkor veszed elő, ha kedved, inspirációd és időd van rá. Élvezetből, a nyelv használatának élményéért!

Biztos, hogy mindig a megfelelő éberségi szinten vagyok memorizálás alatt?

Igen, mivel erre megfelelő rendszereink vannak. Nem kell tudnod “meditálni” ahhoz, hogy relaxált állapotba kerülj, itt egy passzív, külső hatások által előidézett, kellemes ellazulás, úgynevezett passzív meditáció történik minden memorizáló órán.

Mi biztosítja, hogy mindenki képes így tanulni?

Semmi, mivel fiziológiai és hozzáállásbeli megfelelőség kell a teljes sikerhez, mely a lakosság néhány százalékában sajnos kizárja az eredményességet. A megfelelőség megállapítására előszűrést végzünk, és annak eredményétől függ, vállalunk-e garanciát vagy sem. Sikerrel használjuk a módszereket azoknál is, akik tanulási zavarokkal küzdenek.

Másoknak sikerült?

Igen, sok embernek. Hiszen nem is vállalunk olyan tanfolyamot, melynél nem biztos az eredmény.

Hogyan lehet jelentkezni?

Az alábbi űrlap segítségével jelentkezhetsz a nyílt napunkra és a próbaóránkra, és mi visszahívunk az időontegyeztetéssel, vagy felhívhatod a +36306297150-as számot.

Kedves érdeklődők, hallgatók!

Nyitva vagyunk, mindenkit nagy szeretettel várunk! A Seerga Nyelvi Központ felelős cégként, a veszélyhelyzet ideje alatt betart minden kormányzati rendeletet, egészségügyi előírást és járványügyi intézkedést.

A Seerga általános COVID szabályai:

  • Nálunk csak magántanári órákon vehetnek részt a hallgatók.
  • Mindenki igyekezzen az előre egyeztetett időpontban érkezni, kerüljük el a csoportosulást.
  • A termekben minden tanóra után fertőtlenítés történik.
  • Minden kedves hallgató/érdeklődő kizárólag csak akkor jöjjön be hozzánk, ha nincs tudomása arról, hogy bármilyen fertőző betegsége lenne, illetve nincsenek tünetei! Belépéskor a recepción erről mindenkinek alá kell írnia egy Nyilatkozatot.

Ezen előírások betartása közös érdekünk, köszönjük az együttműködést!