Szeretsz jó döntéseket hozni?

Ha igen, engedd, hogy végigvezessünk egy döntési folyamaton, hogy nyelvtudásod megszerzésének módját ne kelljen a véletlenre bíznod.

Amit mindannyian figyelembe veszünk egy tanfolyam típus választása során:

 

- Idő  - Mennyi időt fordítok a tanfolyamra, és az otthoni tanulásra együtt?

- Pénz   - Mennyi pénzt költök el, amíg a kitűzött szintet elérem?

- Eredmény - Melyik az a nyelvtudás szint, amelyre biztosan számíthatok a végén?

- Érzés  - Hogyan érzem magam tanulás közben?

 

Vidéken vagy külföldön élsz? Semmi gond, nálunk távoktatással is tanulhatsz!


 


 

1. Először arra fogunk kérni, válassz egy számodra szimpatikus nyelvi szintet, ahová el szeretnél jutni.

2. Másodszor: becsüld meg, jelenleg melyik szinten vagy, azaz mennyi az a szint különbség,  melyet le akarsz győzni? Pl. A1-es szintről szeretnél, kell B1-es szintre jutnod (Lásd: a "Válassz, milyen szinten szeretnél kommunikálni!" témánál!)

3. Ezután arra fogunk kérni, az adott szint cél elérése érdekében értelmezd egyszerű táblázatunkat (lásd: lent!), mely megmutatja, milyen tanulási móddal mennyi időre és pénzre van szükséged ahhoz, hogy elérd a célodat.

 

Felkészültél? Akkor:

Válassz, milyen szinten szeretnél kommunikálni!

A1-es szint - alapszinten tudsz kommunikálni

A2-es szint - társalogni tudsz

B1-es szint - barátságokat tudsz kötni

B2-es szint - dolgozni tudsz ezzel a nyelvtudással

C1-es szint - teljes értékű kommunikátor vagy

C2-es szint - fordító, tomács szinten írsz és beszélsz

 


C2 szint   -  "Tolmács, fordító vagyok"c2

Folyamatos beszéd

Világosan, folyékonyan, és a mindenkori szituációnak megfelelően fejezem ki magam, mondandómat logikusan építem fel, megkönnyítve ezzel a hallgatóság dolgát, a lényegi tartalmak felismerése és azok megjegyzése tekintetében.

Részvétel beszélgetésekben

Részt veszek beszélgetésekben és vitákban, jól ismerem a szólásokat, és a köznyelvi fordulatokat. Folyékonyan beszélek, tartalmak árnyalt megfogalmazása sem jelent gondot. Ha nehezemre esik a kifejezés, a nehézséget úgy hidalom át, hogy a beszélgetőpartner ebből semmit sem vesz észre.

Hallott beszéd értése

A beszélt nyelvet minden nehézség nélkül megértem, függetlenül attól, hogy „élőben” vagy a médiában hallom, még akkor is, ha gyorsan beszélnek. Időre van szükségem, hogy megszokjam az irodalmi nyelvtől eltérő kiejtést. Az írott szövegeket értem, akkor is, ha elvont vagy tartalmilag és nyelvezetileg összetett szövegről van szó, mint pl: kézikönyvek, szakcikkek, irodalmi művek.

Írás

Világosan, folyékonyan, és stilisztikailag helyesen fogalmazok igényes leveleket, beszámolókat, és cikkeket, melyek strukturáltan tárnak fel tényeket, segítenek a lényeg felismerésében, és azok megjegyzésében. Szakszövegeket és irodalmi műveket írásban össze tudok foglalni, és a leírtakkal kapcsolatban vitába is bocsátkozom.

 


C1 szint   -  "Teljes értékű kommunikátor vagyok. Interaktív előadásokat, workshopokat, tréningeket tudok tartani."

c1

Folyamatos beszéd

Részletesen ismertetek összetett témákat, összefüggéseket párosítok, bizonyos aspektusokra rávilágítok, és mondandómat megfelelő módon zárom.

Részvétel beszélgetésekben

Önállóan és folyékonyan beszélek. A nyelvet mind magánemberként, mind a hivatásomban hatékonyan, és rugalmasan használom. Precízen fejezem ki a gondolataimat, és véleményemet, mondandómat beillesztem a társalgás menetébe.

Hallott beszéd értése

Akkor is követni tudom a hallottakat, ha a felépítés nem tagolt, és az összefüggések sem egyértelműek. Ugyanez elmondható a televízió adásokról és a játékfilmekről is. Hosszú, komplex szakszövegeket, és irodalmi tartalmakat megértek, érzékelem a stílusbeli eltéréseket. Szakcikkeket, hosszabb műszaki útmutatókat akkor is megértek, ha nem a szakterületemmel függnek ösze.

Írás

Írásban világosan és strukturáltan fejezem ki magam, nézeteimet részletesen kifejtem. Levelekben, fogalmazásokban és beszámolókban összegzek komplex tényállásokat, kiemelve a számomra fontos aspektusokat. Írott anyagaimban az olvasóra szabottan fogalmazok.

 


B2 szint   -  "Emberek, filmek, könyvek a barátaim"

b2

Folyamatos beszéd

Az engem érdeklő témákban világosan, és részletesen kifejtem a véleményem. Az aktuális kérdések tekintetében állást foglalok, előnyöket és hátrányokat ismertetek.

Részvétel beszélgetésekben

Önállóan és folyékonyan beszélek, nem okoz problémát egy anyanyelvi beszélővel folytatott hétköznapi társalgás. Általam jól ismert helyzetekből adódó beszélgetések aktív résztvevőjeként, megindokolom a nézeteimet, és érvelésekbe bocsátkozom.

Hallott beszéd értése

Terjedelmes hozzászólásokat és előadásokat megértek, követem az érveléseket, ha a téma, pl. egy szakma nem teljesen idegen számomra. A televíziós hírműsorokat és aktuális riportokat minden nehézség nélkül megértem. Ez a legtöbb játékfilmre is igaz, ha a szereplők köznyelvet használnak. Értem a jelenkori problémákat boncolgató cikkeket és tudósításokat, az azokban megfogalmazódó véleményeket és álláspontokat. Kortárs irodalmi prózát olvasok.

Írás

Számos, engem érdeklő témáról világosan, részletesen írok. Fogalmazás vagy tudosítás formájában informálok, érveket, ellenérveket ütköztetek egy bizonyos téma okán. Leveleket írok, ezekben különböző események és tapasztalatok személyes jelentőségét hangsúlyozom.

 


B1 szint  -  "Kapcsolatot teremtek, barátságokat kötök, akár dolgozom vagy tanulok ezen a nyelven"

b1

Folyamatos beszéd 

Egyszerű és összetett mondatokban fejezem ki magam, tapasztalataimat,  eseményeket, álmaimat, vágyaimat, és céljaimat ismertetve. Röviden  ismertetem a véleményem, és a terveimet. Elmesélek és véleményezek egy történetet, egy könyv tartalmát vagy egy film cselekményét.

Részvétel beszélgetésekben

A legtöbb anyanyelvi környezetben adódó helyzetet megoldom. Nehézség nélkül beszélek általam ismert, engem személyesen érintő, hétköznapi témákról, mint pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális történések.

Hallott beszéd értése

Ha érthető köznyelven, közismert témákról beszének mint pl. munka, iskola, szabadidő stb., megértem a sarkallatos pontokat. Ha a rádió- vagy televízióadásban relatív lassan és érthetően beszélnek, professzionális vagy személyes érdeklődési körömbe tartozó aktuális eseményekről vagy témákról, a főbb információk kihallása nem okoz problémát. Megértem a mindennapokban vagy a munkámmal kapcsolatban gyakran használt fordulatokat tartalmazó szövegeket. Értem azokat a magánleveleket, melyek eseményekről, érzelmekről és jókívánságokról számolnak be.

Írás

Egyszerű, összefüggő szövegeket írok, általam jól ismert vagy engem érdeklő témákról. Személyes hangvételű leveleket fogalmazok, ezekben tapasztalatokról és benyomásokról számolok be.


A2 szint   -  "Magabiztos utazó vagyok"

a2

Folyamatos beszéd

Egyszerű nyelvi eszközökkel, röviden ismeretetem a családi állapotomat, jellemzek másokat, beszélek a lakóhelyemről, a kvalifikációmról, a jelenlegi, és az előző munkahelyemről.

Részvétel beszélgetésekben

Rutinszerű, közvetlen információcserét igénylő, ismert témákat és tevékenységeket felsorakoztató helyzetekben gond nélkül kommunikálok. Rövid kontaktusfelvevő beszélgetést kezdeményezek, de a beszélgetést nem tudom saját magam irányítani.

Hallott beszéd értése

Amikor személyes témákról (pl. nagyon egyszerű, személyeket, a családot, a bevásárlást, a munkát, a közvetlen környezetet érintő) van szó, értem a mondatok nagy részét, és a gyakran használt szavakat. Megértem a röviden, világosan és érthetően megfogalmazott információk, és közlések lényegét. Egyszerű, hétköznapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlapok, vagy menetrendek) megtalálom a konkrét, vonatkozó információt. Megértem a rövid, egyszerű, személyes hangvételű leveleket.

Írás

Rövid, egyszerű emlékeztetőket és információkat jegyzek le. Egyszerű, személyes hangvételű levelet írok, pl. elmesélem nyaralásunk rövid történetét.

 


A1 szint   "Tétova turista vagyok..."

a1

Folyamatos beszéd

Egyszerű kérdéseket teszek fel, és válaszolok meg, ha szükséges, általam jól ismert témákkal kapcsolatban. Egyszerű fordulatokat és mondatokat használok, ismerősök karakterizálására, és lakóhelyem bemutatására.

Részvétel beszélgetésekben

Megértetem magam, ha a beszélgetőtársam mondandója egyes részeit tagoltan megismétli, vagy másképp fejezi ki, és segít a megfogalmazásban.

Hallott beszéd értése

Megértek jól ismert szavakat, és egészen egyszerű mondatokat, melyek rám, a családomra, vagy konkrét dolgokra vonatkoznak, feltéve, hogy a beszélő lassan és tagoltan artikulál. Ugyanez vonatkozik általam jól ismert nevekre, szavakra, és egyszerű mondatokra, pl. cégéreken, plakátokon vagy katalógusokban.

Írás

Nyaralásból küldött képeslapot meg tudok szövegezni. Ki tudok tölteni pl. szállodákban nyomtatványokat a személyes adataimmal, mint név, cím, nemzetiség stb.

 


seerga-ido

penzvisszafizetes_garancia_500                   gyik1

 

Szerződésben vállaljuk, hogy sikertelenség esetén visszafizetjük a tandíjat. Miért?

Mert: 

 biztosak vagyunk abban, hogy - amennyiben garanciális tanfolyamra szóló szerződést kötünk Veled - eléred a kívánt tudásszintet - pl. alapról középszintre lépsz. Rendkívül gyorsan - módszertől függően 60 vagy 70 óra alatt. 


Szeretnél többet tudni a GYORS és GARANCIÁLIS tanfolyamokról?

A garancia felmérésre,igényfelmérésre illetve aINGYENES próbaórára időpontot adunk, ha szeretnéd:

 

Egyeztess időpontot MOST!

Jelentkezz most! 

 

 

______________________

Szeretném megismerni
a lehetőséget!

Kérdésed van?

Tel.: +36 70 454 68 76

info@seerga.hu


Címünk

Seerga Nyelvi Képzések

1132 Budapest, Nyugati tér 5.


Hírlevél feliratkozás